Anton Frederik Nørgaard og Olga Kristine Nielsen

Her følger nogle beskrivelser af Anton Frederik Nørgaard (1892-1974) og Olga Kristine Nielsen (1895-1985). Det var min morfar og mormor og jeg prøver at finde frem til flere detaljer om deres liv og virke. De mødte hinanden ved Wedellsborg, på Fyn og blev gift i 1921.

Forside - Soldaterbilleder - Gravsten - Billeder af gårde - Postkort - Min Far

Billedet herunder er fra et postkort sendt til Anton Nørgaard i Alsace d. 26 marts 1915. Personen på motivet er formentlig afsenderen Otto Breyer.

Billedet herunder er fra et postkort sendt til Anton Nørgaard i Alsace d. 26 marts 1915.
Personen på motivet er formentlig afsenderen Otto Breyer (eller Meyer?).

Otto Breyer

Bagside

Kortet er sendt til Unterofficier Anton Nórgaard, Fuss.artt. 20, Elsass. Teksten er lidt svær at læse, men det lyder nogenlunde:


Herrn Unteroffizier Anton Nörgaard
[Ulæseligt] Regts. 20
[Ulæseligt] /Elsass/

Abs. Otto Meyer, Kriegsf. Ers, Batl. Fuß Art. R. No. 20 Neubreisach

Neubreisach 26/III 15

Lieber Freund
Zur Erinnerung an den Weltkrieg 1914/15
Wie geht´s Einer? Ist er noch mit Dir zusammen? Gebe bitte sofort Nachricht, so ich ihn schreiben kann.
In teurer Kameradschaft zeichnet mit herzl. u. deutschem [?] Gruß
Otto.

 

Et andet postkort fra Otto Meyer (Breyer?) er sendt 25/5 - 1915.

Otto Breyer

Bagsiden af kortet, som er sendt til Unterofficier Anton Nórgardt, Batt. Reinecker I, Fussartellerie Regiment No 20, 8 Landwehr Division Armee Abteilung Gaede.
8 Landwehr Division bestod af bl.a. Ersatz-Bataillon/Lauenburgisches Fußartillerie-Regiment Nr. 20, som var hans regiment på daværende tidspunkt. "https://en.wikipedia.org/wiki/8th_Landwehr_Division_(German_Empire)"

Bagsiden

Det er også lidt svært at læse teksten her. Men takket være Preben T. Clausen og Den store Krig 1914-1918, er her et bud på teksten:

An den Unteroffizier Herrn Anton Nörgardt
Battr. Rienecker I Fuß Art. Regt. No. 20
8. Landw. Division
Armee Abteilung Gaede

Abs. Untffz. Meyer
Rek. Dep.
Ers. Batl. Fuß Art. Reg. 20
Neubreisach

Poststempel 22.5. 15

Lieber Kamerad!
Soeben empfing ich Deine Karte, zu der ich mich sehr erfreut habe.
Ich habe jeden Tag auf ein Lebens-zeichen von Dir und Einar gewartet, aber immer vergebens.
Hat Einar meine Karte nicht erhalten? Sage ihm bitte, daß er mal einige Zeilen mir senden sollte.
Es wird noch viel Arbeit geben, bevor wir zu Hause kommen, aber mit Gott mutig vorwärts.
Herzl. Grüße an Dich u. Einar
Otto
= am 3. Mai (?) zum Utffz befördet =

På dansk

Kære kammerat!
Jeg har lige modtaget dit kort, hvilket gjorde mig meget glad. Jeg ventede hver dag på et livstegn fra dig og Einar, men altid forgæves.
Modtog Einar ikke mit kort? Fortæl ham, at han skal sende mig et par linjer. Der vil være meget arbejde at gøre, før vi kommer hjem, men gå frimodigt videre med Gud.
Hjertelig Hilsen til Dig og Einar
Otto


NB! Måske hedder kammeraten "Einer" og ikke "Einar"?
Her står der højst sandsynligt Otto Meyer som afsender og ikke Otto Breyer (?).
Muligvis er det så ham der er født d. 14/8-1894 og død d. 23/4-1917 (der er et kors/gravsten på ham, se under gravsten).

 

Kortet herunder er fra en fætter Fahrer (Peter) Jessen, sendt fra Bahrenfeld d. 12/5-1915. Jeg ved ikke om han er med på billedet.

Fahrer Jessen

Bagsiden af kortet hvor han skriver:

Kære Fætter! Nu har jeg været her i 4 uger. Jeg har det godt, her er jeg Fahrer. Vorledes gaar det Dig har du det ogsaa godt. Naar du modtager dette Kort saa haaber jeg ogsaa at du skriver. Fahrer Jessen, Rekr. Fahr. Batt. Felda Reg. 45.

Fahrer betyder chauffør (hest eller bil?), og kortets afsender er en fætter til Anton, Peter Jessen.

Bagsiden

 

Postkort fra 5/6-1915, sendt fra Thorn. Det er svært at læse hvem afsenderen er - måske Jes (?).

Postkort fra Jes

Bagside

 

Postkort sendt fra hans bror Peter Nørgaard fra Schlosskaserne Schleswig.

Postkort fra Peter

Bagsiden af kortet. Det er sendt d.29/7-1915. Schlosskasernen lå på Gottorp Slot i Slesvig.

Bagsiden

Teksten på kortet lyder nogenlunde sådan:

"Kære Broder, her ser du vort hele korporalstab, det er næsten alle mænd på 37-40 aar, og nogle stramme soldater, det vil sige der hvor kroppen skal bøjes. Der er sendt en ansøgning ind om at faa dig hjem, men du har vel hørt derom, inden Du modtager disse linier naar du rejser hjem, saa besøg os her paa Slottet. Paa Søndag kommer min kone her på besøg. Kærlig Hilsen fra Din Broder Peter."

 

Kortet herunder kommer fra bror Markus, sendt fra Rusland 20/2-1916

Fra Markus i Rusland

Kort fra Rusland. Sendt til Unteroffizier Nørgaard, Orts Kommando in Illfurth, Ober Elsass. Det ligger lidt syd-vest for Mulhouse. Det er Markus på billedet - ham i cirklen herunder.

Bagsiden

Teksten lyder:

"Kære Broder. Sender Dig en Hjertelig Lykønskning til din Fødselsdag. Haabendlig kan du næste Aar fejre Fødselsdag Hjemme. Mange Hilsener fra Din Broder Markus. Lev vel paa Gensyn."

 

Postkort fra Markus. På billedet er det Markus til venstre,

Fra Markus

Bagsiden. Teksten er nu på tysk. Det ser ud til at kortet er dateret Husum d. 23/5-1919? Evt. 1911? Men skrevet til Unteroffizier Nørgaard, Batterie Reinecker I, Fussartellerie Regiment No 20. Det er lidt mærkeligt, for i 1919 er krigen jo slut.

Bagside

Teksten lyder nogenlunde:

"Husum d. 23.5.1919. Lieber Bruder! Ich bin ja fortvärend hier in Husum und habe es gut. Gestern habe ich Brief und Paket von zu Hause erhalten, sie Schreiben dass Du den 10.ten an Nis Juhls gesch(r)ieben (?) hast und er (es) damals gut gehabt hast. hoffendlig hast Du es auch for(t)värend gut. Hier kanst Du ein par Hammels sehen. Herzlichen Gruss sendet Dein Markus"

Ein par Hammels betyder "et par (uld) får".......måske uldhoveder?


 

(Siden opdateret januar 2023 - Anton Vestergaard - mail)